Brak danych

Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *

Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
Brak danych
Brak danych
2020-04-25
15 ton martwych ryb uzbierano koło Oławy- pogłoska

Aktualizacja:

14 listopada 2022 r. na skrzynkę pocztową GIOŚ wpłynęły od obywatela 3 interwencyjne maile, informujące o zanieczyszczeniu Odry przez firmę Jack-Pol sp. z o.o.

W związku z tymi zgłoszeniami 16 listopada 2022 r. GIOŚ wystąpił do DWIOŚ o przesłanie informacji o podejmowanych w związku z tym zanieczyszczeniem działaniach i dokonanych ustaleniach.

17 listopada 2022 r. DWIOŚ poinformował, że 15 listopada 2022 r. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny lewego brzegu Kanału do Śluzy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpośrednio sąsiadującego z działką, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia Jack-Pol sp. z o.o.

Zlokalizowano jeden wylot w sąsiedztwie tej działki, który jest objęty pozwoleniem zintegrowanym wydanym dla tej Spółki.

Podczas oględzin stwierdzono, że ze względu na wysoki stan wody wylot znajdował się pod wodą. Stan odbiornika bezpośrednio przy wylocie nie budził zastrzeżeń. Na podstawie oględzin (oraz oględzin prowadzonych w ramach wcześniejszych kontroli tego zakładu) nie potwierdzono, aby wylot przedstawiony przez interweniującego  w przesłanej korespondencji był tym wylotem, którym Jack-Pol odprowadza ścieki przemysłowe do Kanału do Śluzy. Nie jest to również wylot, którym Jack-Pol odprowadza do rowu S-B wody opadowe i roztopowe.

W związku z powyższym, DWIOŚ skierował do interweniującego obywatela pismo o doprecyzowanie informacji dotyczących dokładnej lokalizacji wylotu, którym odprowadzano ścieki udokumentowane na zdjęciach i filmach przesłanych przy zgłoszeniach z 14 listopada 2022 r.

W związku z tym, że interweniujący zgłosił sprawę również do Wód Polskich, DWIOŚ wystąpił do organów Wód Polskich - RZGW we Wrocławie oraz Zarządu Zlewni we Wrocławiu - o  informacje o  ustaleniach w tej sprawie dokonanych przez te organy. Na tę chwile DWIOŚ nie otrzymał odpowiedzi od tych organów.

 

--- 

Wydział Komunikacji Medialnej
Departament Edukacji i Komunikacji

----

Wg niejasnych informacji czytelnika z ok. 12 sierpnia br.- wokół Oławy wybierano z rzeki Odry śnięte ryby w ilości około 15 ton. Firma która dostała pozwolenie na zrzut ścieków- dostała je dekadę temu gdy poziom wody był wyższy i inny był przepływ wody.


Opr. AF na podstawie niepotwierdzonych informacji od czytelnika--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

 www.olawska.pl
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
2020-04-27
List do UM- kolej podmiejska

---------- Forwarded message ---------
Od: Adam Fularz <Adam na s. wieczorna.pl>
Date: pon., 23 lis 2020 o 08:41
Subject: Pytanie o kolej aglomeracyjną w Oławie
To: <olawa na s. um.olawa.pl>


Urząd Miejski w Oławie
pl. Zamkowy 15
55-200 Oława
Szanowni Państwo, 
Zadam pytanie perspektywiczne, na temat wieloletnich planów gminy w jej strategiach. 

Co sądzi gmina Oława na temat propozycji odtworzenia sieci kolei aglomeracyjnej, podmiejskiej, na nasypach pozostałych po istniejących ongiś liniach kolejowych? Dołączam schemat.
Pociągi aglomeracyjne kursowałyby początkowo tylko w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Służyłyby codziennym dojazdom do pracy. Zastosowany rodzaj lekkiego taboru, tańszego w kosztach niż kolej klasyczna. Schemat w załączeniu. 
Odobudowanoby dwie linie: 
1.
z dworca PKP ze zmianą kierunku- do portu przez centrum miasta, 
2.
oraz z dworca małego w kierunku Jaczkowic i Godzinowic. Z opcją przedłużenia tego odcinka do Marszowic równolegle do istniejącej ścieżki/ drogi (bez jej niszczenia, wzdłuż tej drogi). Opcje do rozbudowy: Polwica, Domaniów, Wyszkowice, Jędrzychowice (odbudowa starych torowisk).
Mógłby to być nawet rodzaj lekkiego tramwaju. Możnaby zastosować w odbudowie tych torowisk materiały staroużyteczne- np. używane wagony i fragmenty szyn z sieci tramwajowej Wrocławia. Gmina ma też prawo bezpłatnie pozyskać staroużyteczne szyny i podkłady z remontów torowisk kolejowych - wg nowych przepisów jest to możliwe.
opr. Adam Fularz

 www.olawska.pl
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
Brak danych
Formularz zawiera błędy
{"news":"news","company-skill":"company-skill","slider":"slider","menu":"menu","submenu":"submenu","language":"language","cookie":"cookie","logo":"logo","header":"header","separator":"separator","footer":"footer"}